Som hundägare bör man ha en bra försäkring för sin fyrfota familjemedlem. Som när det gäller andra former av försäkringar är det stor skillnad mellan olika hundförsäkringar, och det är svårt att ge ett generellt råd. Vissa försäkringar är dock bättre än andra, och alla försäkringar är bättre än att inte ha någon försäkring.

Hund hos veterinären

Precis som man försäkrar sina barn, för att kunna betala vård i händelse av skada eller sjukdom, bör man försäkra sina husdjur. Det finns ju ingen allmän sjukförsäkring för djur i Sverige, så djurförsäkringen är på sätt och vis ännu viktigare – utan den skulle vården av ett sjukt eller skadat djur bli väldigt dyr.

Även en djurförsäkring kan dock vara dyr, och det är lätt hänt att man skaffar en försäkring som är dyrare än man behöver. Men det omvända kan också hända, att man väljer en billig försäkring som inte täcker det man har mest behov av. Därför är det – precis som när det gäller andra typer av försäkringar – viktigt att jämföra ordentligt så att man köper den bästa hundförsäkringen.

Konsumenternas försäkringsbyrå har jämfört 20 hundförsäkringar, som kostar mellan 25 000 och 120 000 kronor. Inte helt överraskande hamnade de dyraste försäkringarna i topp, men Agrias näst dyraste försäkring, som kostar hälften så mycket om deras dyraste, får nästan lika högt betyg.

Vad skiljer?

En viktig skillnad mellan försäkringar kan vara att vissa inte omfattar sjukdomar eller problem som framför allt drabbar vissa raser. Det finns försäkringar som inte ger någon ersättning om en mops får andningsproblem, t.ex. och detta är naturligtvis viktigt att känna till för den som vill skaffa en försäkring till sin mops. Därför är det också viktigt att inte stirra sig blind på jämförelser av den typ som Konsumenternas försäkringsbyrå har gjort, även om de är en mycket värdefull hjälp. Man bör även prata med uppfödaren som man köper hunden av för att höra om hen rekommenderar någon speciell försäkring för den aktuella rasen.

Det kan dock vara så att man inte har råd med den försäkring som uppfödaren rekommenderar. Premien kan t.ex. vara för hög, men man bör ta med i beräkningen att en lägre premie ofta uppvägs av en högre självrisk. Självrisken tas i många försäkringar ut under en viss tidsperiod, vilket gör att man i värsta fall kan få betala självrisken flera gånger under ett sjukdomsfall. Å andra sidan: med tanke på vad premien kan ligga på är det inte alla som tycker det är värt det att lägga ut de pengarna på en äldre hund. Ju äldre hunden är, desto högre blir premien, men det innebär inte att man får högre ersättning i händelse av sjukdom. Med en premie på mer än 1000 kronor kanske man inter får mer än 20 000 kronor från försäkringsbolaget om hunden måste opereras. Å andra sidan har man kanske inte möjligheten att spara ihop pengarna på annat sätt.

Mer om jämförelsen finns att läsa här. Där hittar man också en länk till den fullständiga genomgången av de 20 försäkringarna. Samtliga har jämförts med avseende på sällskapshundar. Den som har ett specialintresse, och exempelvis ska använda hunden till avel eller jakt, kan behöva en speciell försäkring.