Sjukdomen fång, där hovläderhuden inflammeras, är fruktad av många hästägare. I svåra fall leder den till att hoven deformeras, och hovbenet kan till slut sticka ut genom hovsulan.

Fång, en sjukdom som angriper hovarna och i värsta fall kan leda till att hovarna deformeras, kan ha flera olika orsaker. Det är känt sedan länge att vissa typer av foder kan öka risken för inflammation i hovläderhuden, vilket är vad som leder till fång. En annan riskfaktor är insulinresistens, som orsakas av fetma.

Ett tecken på att en häst har drabbats av fång är att den ställer sig med frambenen framför sig, för att avlasta dem. Det är en onaturlig ställning för en häst. Det går dock att upptäcka fång tidigare. Det är alltid veterinären som ska ställa diagnosen, men även ryttaren och hovslagaren bör var uppmärksamma på tecken som de följande:

  • Hög kroppstemperatur och ökad värme i hovväggen eller kronranden. Hästar med fång för ofta feber i ett tidigt skede av sjukdomen.
  • Starkare digitalpuls
  • Störningar i rörelsemönstret

Fång, EMS och insulinresistansHäst hos hovslagaren

Fetma kan vara ett problem även hos hästar, och det finns inte lika mycket forskning på vad som orsakar detta som det finns när det gäller människor. Fetman har i sin tur ansetts vara en viktig faktor för utvecklandet av ekvint metabolt syndrom (EMS) och insulinresistens.

Men nu har en studie gjorts som visar att det kanske inte är viktuppgång i sig som leder till EMS och insulinresistens. I studien utfordrades nio hästar under 22 veckor med en diet som ledde till viktuppgång, men som inte innehöll lättlösliga kolhydrater i någon större utsträckning. Efter de 22 veckorna hade ingen av hästarna tappat i insulinkänslighet. Resultatet av studien pekar mot att det är sammansättningen av fodret, inte viktuppgången i sig, som kan ge upphov till EMS och insulinresistens.